fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Documents del centre

Projecte Educatiu Centre

Projecte Educatiu Centre

El Projecte Educatiu de Centre és el document que defineix les característiques bàsiques i les in ...

Pla de Normalització Ling.

Pla de Normalització Ling.

PLA ANUAL DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL CENTRE OBJECTIUS (PER ESPAIS D'INTERVENCIÓ) *ESPAI ...

Pla de Convència

Pla de Convència

PLA DE CONVIVÈNCIA CEIP SANT VICENT FERRER-TEULADA(Extracte)  MARC LEGISLATIU SOBRE CONVIVÈNCIA ...

Reglament Règim Interior

Reglament Règim Interior

Pla d'Autoprotecció

Pla d'Autoprotecció

Projecte Lingüístic de Centre

Projecte Lingüístic de Centre

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTREPROGRAMA D'EDUCACIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURALAmb data 2 de magi d ...

Projecte jornada continua

Projecte jornada continua

En setembre de 2016 en han aprovat el Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar. PL ...