fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Projecte Lingüístic de Centre

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE
PROGRAMA D'EDUCACIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

Amb data 2 de magi de 2018, la Direcció General de Política Lingüística ha aprovat el Projecte Lingüístic de Centre perquè aplique el Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural, per a iniciar-se el curs 2018-19.


Cronograma de mínims. Educació Infantil


INFANTIL

ENFOCAMENT GLOBALITZAT

 

VALENCIÀ

CASTELLÀ

ANGLÉS

3 anys

La resta

0

2 h

4 anys

La resta

0

2h

5 anys

La resta

0

2hCronograma de mínims. Educació Primària


PRIMÀRIA

ÀREES

VALENCIÀ

CASTELLÀ

ANGLÉS

1r

Ciències de la Naturalesa

Ciències Socials

Matemàtiques

Llengua valenciana i literatura

Educació Artística: Música

Tutoria

Competència Comunicativa Oral

Llengua Castellana i literatura

Educació Física

Religió/Valors Socials i Cívics

Primera llengua estrangera

Educació Artística: Plàstica

2n

Primera llengua estrangera

Educació Artística: Plàstica

Competència Comunicativa Oral

3r

Primera llengua estrangera

Educació Artística: Plàstica

4t

Primera llengua estrangera

Educació Artística: Plàstica

Competència Comunicativa Oral

Primera llengua estrangera

Educació Artística: Plàstica

Primera llengua estrangera

Educació Artística: Plàstica

Competència Comunicativa Oral

                                                                           
  calendari d’implantació.
Curs 2018-2019: Educació Infantil i 1r i 2n d'Educació Primària.
Curs 2019-2012: De 3r a 6è d'Educació Primària.

    

PROGRAMA D'EDUCACIÓ PLURILINGÜE

El nostre centre té aprovats, amb data 18 d’abril de 2013, dos programes lingüístics progressius d’aplicació en el Projecte Lingüístic de Centre (PLC): un Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià (PPEV), que té com a llengua base per a l’ensenyament el valencià i un Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà (PPEC), que té com a llengua base el castellà. 


PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE - PRIMÀRIA

PROGRAMA PLURILINGÜE D’ENSENAYMENT EN VALENCIÀ

PPEV

 

PROGRAMA PLURILINGÜE D’ENSENAYMENT EN CASTELLÀ

PPEC

 

ÀREES EN VALENCIÀ (L1)

ÀREES EN CASTELLÀ (L2)

ÀREES EN ANGLÉS

ÀREES EN CASTELLÀ (L1)

ÀREES EN VALENCIÀ (L2)

ÀREES EN ANGLÉS

Valencià

C. de la Naturalesa

Ciències Socials

Matemàtiques

E. Física

Música

Castellà

Religió/Valors

 Cívics i Socials

Anglès

Plàstica

Castellà

Matemàtiques

Religió/Valors Cívics i Socials

 

Valencià

C. de la Naturalesa

Ciències Socials

E. Física

Música

Anglès

Plàstica

 

Aquets programes es donaran de 3r fins a 6è d'Educació Primària el  curs 2018-2019.