fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Horari


En setembre de 2016 ens han aprovat el Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar.


PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR- JORNADA CONTÍNUA

 

SESSIONS

 

 

 HORARI GENERAL DEL CENTRE

 

9:00-17:00 

PERÍODE LECTIU

 

9:00-14:00 

9:00-9:45

 

 

þ  Hora d’entrada: 9:00 h

 

 

þ  Hora d’eixida:  (Diverses opcions, a elegir segons necessitats):

 

·         14:00 h: Alumnes que NO es queden al menjador.

·         15:30 h: Alumnes que SI es queden al menjador.

·         17:00 h: Alumnes  que vulguen realitzar alguna activitat extraescolar.

 

9:45-10:30

10:30-11:15

11:15-11:45

ESPLAI

11:45-12:30

12:30-13:10

13:10-13:20

FRUITA

13:20-14:00

PERÍODE NO LECTIU

14:00-15:30

MENJADOR

15:30-17:00

ACTIVITATS I TALLERS

 

 

MENJADOR ESCOLAR

 

TRANSPORT ESCOLAR

 

·         L'horari de dinar serà de 14:00 a 15:30.

·    Els alumnes de menjador tindran una sortida esglaonada, és a dir, podran sortir a les 15:30 o 17:00 acabades ja les activitats extraescolars.

 

 

·         Arribada al centre: 9:00 h

·        Eixida: per al vesprada, a l’acabar la jornada escolar (17:00h)

 DIFERENTS POSSIBILITATS D’ORGANITZAR LA JORNADA ESCOLAR DELS VOSTRES FILLS

 

 

De

9:00 h

a

14:00 h

 

 

HORES LECTIVES

 

HORES LECTIVES

 

HORES LECTIVES

 

HORES LECTIVES

De

14:00 h a

15:30 h

CASA

DINAR A CASA

MENJADOR ESCOLAR

MENJADOR ESCOLAR

De

15:30 h a

17:00 h

ACTIVITATS I TALLERS

CASA

ACTIVITATS I TALLERS

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE CARÀCTER VOLUNTARI I GRATUÏTES


       S’ofereixen per a tots els alumnes del centre, tant per als de menjador com per a aquells/es alumnes que dinen a casa i vulguen tornar al          centre a partir a les 15:30 h.
       Una vegada triades aquestes activitats, ha d'existir un compromís per part dels pares/mares en relació amb l'assistència, establint-se un          criteri de nombre de faltes per prendre les mesures oportunes.
      Es poden triar les acitivitats i els dies que vulgau (tant tots els dies com dies solts).

 

APLICACIÓ DE LA JORNADA CONTÍNUA

 

                                                                                       En Setembre i Juny l’horari serà de 9:00 h a 13:00 h, com sempre.

                                                                                                      L’horari de jornada contínua s’aplicarà d’Octubre a Maig.

Tota la informació sobre el projecte d'organització de la jornada escolar la tindreu a l'apartat de centre.