fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Eleccions Consell Escolar

Convocatòria d’eleccions a Consells Escolars

Comunicat de la Junta Electoral del Centre

 

 

El pròxim 23 de novembre se celebren eleccions a consells escolars en els centres docents no universitaris, sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana convocades a través de la Resolució de 13 de setembre.

           

En esta convocatòria al nostre centre es renovaran quatre pares/mares o tutors legals representants d’Infantil i Primària, elegits democràticament entre les candidates i els candidats que es presenten.

 

En la reunió constitutiva de la Junta Electoral es va aprovar el cens electoral que estarà exposat al tauler d’anuncis del centre el dia 19 d’octubre de 2017. Les reclamacions seran fins el 31 d’octubre i la publicació del cens definitiu, el 2 de novembre de 2017.

 

El calendari electoral  és el següent:

    El termini de presentació de candidatures serà del 25 d’octubre fins al 6 de novembre de 2017.

    Les candidatures provisionals es publicaran al tauler d’anuncis el 7 de novembre de 2017.

    Reclamacions a les candidatures provisionals, fins el 9 de novembre de 2017.

    Proclamació de candidatures definitives, el 14 de novembre de 2017.

    Vot per correu o sistema similar i campanya electoral, del 17 al  23 de novembre de 2017.

    ELECCIONS als Consells Escolars, el 23 de novembre de 2017.

    Proclamació de candidats electes: fins a l’1 de desembre de 2017.

       

Els pares i les mares que vulguen presentar-se com a candidats/tes passaran per la Secretaria del Centre i/o per l’oficina de l’AMPA a formalitzar l’imprès corresponent i amb del seu DNI, passaport o carnet de conduir. També podran enviar la seua candidatura, en sobre tancat i degudament signada, per correu o per mitjà dels seus fills/es o un familiar. En la candidatura figurarà obligatòriament: nom, cognoms, adreça, telèfon, els noms dels alumnes que té en el centre i curs al qual estan matriculats. Deu adjuntar una fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.

 

 Al llarg del període d’eleccions anirem informant-los de tot el procés.

        

La Direcció del Centre anima a tots els membres de la Comunitat Escolar a participar en l’elecció dels seus representants.

                                  

Teulada a 19 d’octubre de 2.017

La Junta Electoral