fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Banc de llibres

BANC DE LLIBRES: PROGRAMA PER A LA REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT PER AL CURS ESCOLAR 2017-2018

 

 

Sobre la PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT en el programa de BANC DE LLIBRES, hi ha 2 casos possibles que heu de considerar:

 

1.     Alumnat ja participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2016-2017 (alumnat  de 1r, 2n, 3r, 4t, 5é, 6é), heu de:

·         Presentar el document model adjunt complimentat per a realitzar el lliurament dels llibres.

·         Lliurament del lot complet de llibres de text corresponent al curs 2016-2017. Requisits (llibres de 3r, 4t, 5é i 6é, exceptuant el material corresponent a 1r i 2n d’Educació Primària i workbooks d’anglés ):

Ø  No escrits ni amb marques de llapis, bolígraf o d’altres.

Ø  Sense adhesius ni a l’interior ni a les cobertes.

Ø  Si el folre està en mal estat, cal retirar-lo abans de lliurar el llibre.

·         Si algun alumne vol renunciar a seguir participant, ha de marcar la casella de renúncia.

 

·         El lot pot ser rebutjat si no es compleixen els requisits!

 

            En aquest sentit cal tindre en compte el que s’indica en l’article 10.2 de l’Orde 26/2016: “El  deteriorament del materials per mala utilització o la pèrdua d’aquests suposarà l’obligació, per part dels representants legals de l’alumne o alumna, de reposar el material deteriorat o  extraviat”.


2. Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada (alumnat nouvingut no participant i alumant d’infantil 5 anys que passarà a primer de primària) i ser-ne beneficiàries, hauran de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació (http://www.ceice.gva.es/va/inicio) o en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). Accions a fer:

 

   Presentar al centre la sol·licitud  de participació al Banc de Llibres.

 

Altres qüestions:

ü DOCUMENTACIÓ: El model per lliurar el lot de llibres el rebreu per mitjà del vostre fill/a (allí estarà en part complimentat d’acord als llibres de cada curs) o a la web d’Educació (http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto).

ü PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I/O LLIURAMENT DEL LOT COMPLET DE LLIBRES: dijous 15 i divendres 16 de juny, des de les 13 a les 14:30 hores, a l’aula del vostre fill/a. Pot vindre una tercera persona amb els documents signats pels pares.

ü Si l’alumne o l’alumna causa baixa en el centre, caldrà igualment que faça l’entrega, en el centre on causa baixa, del lot complet dels llibres de text proporcionats pel centre en règim de préstec.

 

El dia de recollida a setembre es publicarà al tauler d’anuncis de l’escola i a la pàgina web del centre: http://www.ceipsantvicentferrer.es/