fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
CROQUIS-ENTRADA 1R TORN
03
Sep 2021

CROQUIS-ENTRADA 1R TORN

  • yo
  • 0 COMENTARIS

ES PREGA MÀXIMA PUNTUALITAT I EXTREMAR LES MESURS DE PREVENCIÓ.Les portes s'obriran a les 8:55 h.Els familiars acompanyants no podran anar més enllà de la zona assenyalada. A partir d'aquesta els alumnes accediran al centre ordenadament i es col.locaran en la filera que els pertoca.ELs/les mestres eixiran a les portes d'accés i a la filera a arreplegar la seua classe. Inmediatament deixaran lliure la zona d'accés/eixida per donar pas als alumnes del segon torn.

0 Comentaris

Deixa un comentari